Coronavaccineringar till personer i riskgruppen

Tidsbokningen öppnas för personer i åldern 18–69 år som har en sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2).

9.3.2021

Tidsbokningen öppnas för personer i åldern 18–69 år som har en sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2):

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné
 • Psykossjukdom
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)

Om du hör till ovannämnda grupp kan du boka tid till coronavaccinering:

 • 18–49-åringar kan ringa 22–26.3.21

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9.30–12.00, tfn 050 471 0909

16–69-åringar som hör till riskgrupp 1 kan fortsättningsvis boka tid för vaccinering. Över 70-åringar kan också anmäla sig till vaccineringskön genom att ringa ovan nämnda telefonnummer.

Information om riskgrupper finns på THL:s webbplats: www.thl.fi

För att undvika rusning ber vi er beakta ringordningen!

Tidsbokningen är också öppnades för personer i åldern 16-69 år som har en sjukdom eller tillstånd som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1). • organtransplantation eller stamcellstransplantation • cancersjukdom under aktiv behandling • svår störning i immunförsvaret • svår kronisk njursjukdom • svår kronisk lungsjukdom • läkemedelsbehandlad typ 2 diabetes • Downs syndrom (vuxna)

Om du hör till grupp 1 kan du boka tid för coronavaccinering:

 • 50-59 åringar kan ringa 8.3-12.3.21
 • 16-49 åringar kan ringa 15-22.3.21

måndagar, onsdagar och fredagar kl 9.30-12.00 tel. 050 4710909

Vaccinet som ges är AstraZenecas vaccin. Över 70-åringar kan fortsättningsvis boka tid för vaccinering genom att ringa ovannämnda telefonnummer.