Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset

Om möjligt, fyll i en symtombedömning på webben via tjänsten Omaolo.fi.

Vid misstanke om Coronavirussmitta, ring i första hand till infektionsskötaren, tel. 050 477 8270 (vardagar kl. 9-15) eller vårdbedömningen, tel. 06 2218 600 (se öppettider nedan). Om misstanke väcks utanför tjänstetid, ring jourhjälpen tel. 116 117.

Om man misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid först ringa, för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken. Det här är viktigt för att det misstänkta fallet inte ska komma in via sjukhusets allmänna utrymmen.

Vårdbedömningen i Kristinestad har telefonnummer 06 2218 600:

  • måndagar kl. 8-20
  • tisdagar-torsdagar kl. 08-16
  • fredagar kl. 08-20
  • lördagar kl. 09-20
  • söndagar och söckenhelger kl. 09-16

Övriga tider betjänar jourhjälpen, tel. 116 117.

Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.