Lappfjärdsvägen 8
64100 Kristinestad
Tel. 06 221 8531
Fax 06 221 8536

Avdelningsskötare Eeva- Liisa Vainioranta
Tel. 06 221 8530

På rehabiliteringsavdelningen, som tidigare kallades bäddavdelningen, finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. Med rehabiliterande intervallperioder stöder man hemmaboendet. I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.