Lappfjärdsvägen 8
64100 Kristinestad
Tel. 06 221 8531
Fax 06 221 8536

Avdelningsskötare fr.o.m. 1.7.21 Marja Kronman
Tel. 06 221 8530

På rehabiliteringsavdelningen, som tidigare kallades bäddavdelningen, finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. Med rehabiliterande intervallperioder stöder man hemmaboendet. I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.