Lappfjärdsvägen 8
64100 Kristinestad
Tel. 06 218 6010 och 040 834 2531
Fax 06 218 6016

Ansvarig sjuksköterska Marja-Leena Jokimäki
Tel. 050 578 0295

På rehabiliteringsavdelningen, som tidigare kallades bäddavdelningen, finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. Med rehabiliterande intervallperioder stöder man hemmaboendet. I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.

Man kan besöka på rehabiliteringsavdelningen varje dag kl. 13–14 och kl. 17–18.