Lappfjärdsvägen 8
64100 Kristinestad
Tel. 06 218 6010 och 040 834 2531

Serviceansvarig Marja-Leena Jokimäki
Tel. 050 578 0295

På avdelningen finns 18 patientplatser. Vi vårdar patienter som är i behov av akut grundsjukvård, observation, fortsatt vård eller rehabilitering efter specialsjukvård. I vårdarbetet ingår också att ta hand om patienter i livets slutskede.

Man kan besöka på avdelningen varje dag kl. 14-19.