Brådskande läkarmottagning

På läkarens och sjukskötarens mottagning sköts akuta sjukdomsfall och olycksfall.

Ring först vårdbedömningen, tel. 06 2218 600

Avvikande jourtider i juni 2021 (midsommaren)

To 24.6.2021 kl 08.00 - 20.00

Fre 25.6.2021 kl 09.00 - 16.00

Lö 26.6.2021 kl 09.00 - 18.00

Övriga tider: samjouren vid Vasa Centralsjukhus

Ring vid osäkra fall, tel. 06 2131 001

Adress:
Lappfjärdsvägen 10,
64100 Kristinestad

Öppet:
måndag 8−20
tisdag−torsdag 8−16
fredag 8−20
lördag 9−20
söndag 9−16

Övriga tider samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering. Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon tel. 06 213 1001. Vid akuta fall ring nödnummer 112.