Brådskande läkarmottagning

På läkarens och sjukskötarens mottagning sköts akuta sjukdomsfall och olycksfall.

Ring först vårdbedömningen, tel. 06 2218 600

Avvikande jourtider i december 2021 (jul)

Må 20.12.2021 kl 08.00 - 16.00

Fr 24.12.2021 kl 09.00 - 16.00

Lö 25.12.2021 kl 09.00 - 16.00

Sö 26.12.2021 kl 09.00 - 16.00

Må 27.12.2021 kl 08.00 - 16.00

Fr 31.12.2021 kl 08.00 - 20.00

On 05.01.2022 kl 08.00 - 20.00

To 06.01.2022 kl 09.00 - 16.00

Övriga tider: samjouren vid Vasa Centralsjukhus

Ring vid osäkra fall, tel. 06 2131 001

Adress:
Lappfjärdsvägen 10,
64100 Kristinestad

Öppet:
måndag 8−20
tisdag−torsdag 8−16
fredag 8−20
lördag 9−20
söndag 9−16

Övriga tider samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering. Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon tel. 06 213 1001. Vid akuta fall ring nödnummer 112.