Hälsovårdscentralens tjänster inkluderar läkarmottagning, sjukskötarmottagning, akutmottagning och laboratorie- och röntgentjänster.

Vårdbedömning tel. 06 218 6019

Ej-brådskande mottagning tel. 06 218 6013

Läkar- och skötarmottagningar fax. 06 218 6015