Använd din frihet att välja

Finländarna har rätt att välja var de vill få sin offentliga hälso- och sjukvård inom primärvård och specialiserad vård.

Bottenhavets Hälsa är verksamt inom ramen för valfrihet. Varje finländare har sin egen utsedda hälsostation på hemorten. Som kund inom den offentliga hälsovården kan du även välja vilken hälsostations tjänster du vill nyttja. En vårdplats för icke-brådskande vård kan du välja bland hälsostationerna på din hemort eller inom hela Finland, om du så vill. Du kan vara kund hos en hälsostation åt gången.

Om du vill byta hälsovårdscentral måste du göra en skriftlig anmälan om detta. Skicka anmälan till den nya och gamla hälsovårdscentralen. Vårdansvaret överförs till den valda enheten inom tre veckor från att anmälan har mottagits. Anmälan om bytet gäller tills vidare och du kan göra ett nytt val tidigast ett år efter föregående byte.