Bottenhavets Hälsas Digihälsostation

Du når Bottenhavets hälsa bekvämt och snabbt via vårdvägen på Bottenhavets Hälsas Digihälsostation. På det digihälsostation kan du få service via chatt och videokonsultation från vår kompetenta vårdpersonal.

Vad erbjuder Bottenhavets Hälsas Digihälsostation?

Bottenhavets hälsas Digihälsostation ger snabb tillgång till behandling enligt kundens aktuella behov. Den digihälsostationen är väl lämpad för exempelvis receptförnyelse, influensasymptom, hudsymptom och sjukintyg.

Användning av Bottenhavets hälsas Digihälsostation för digital hälsa

För att komma i kontakt behöver du en dator eller smartphone med internetuppkoppling, en kamera och en mikrofon. Du kan komma åt tjänsten via den här länken. Starta behandlingsvägen genom att klicka på knappen Bottenhavets hälsas Digihälsostation.

Före besöket kommer du att bli ombedd att i förväg ge information om orsaken till att du söker vård i en automatiserad chatt. Efter enkäten remitteras du till en sjuksköterska för bedömning av vårdbehovet. Vänligen svara noga på frågeformuläret. I samband med bedömningen av vårdbehovet ger sjukskötaren vårdanvisningar, hänvisar till en distansläkare eller bokar vid behov tid på kliniken, beroende på vårdbehovet.