Skolhälsovård

Skolhälsovårdens mål är att främja och stöda elevers och studerandes hälsa och utveckling. En viktig del av arbetet är att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling och att ingripa i dessa i ett så tidigt skede som möjligt. Skolhälsovårdaren arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal inom elevvården.

Skolhälsovårdare Erica Widberg, 040 705 2339 må-fre kl. 8-16

 • Kantakaupungin koulu

Skolhälsovårdare Anna Andtfolk, 040 198 3868 må-fre kl. 8-16

 • Lappfjärdsskola

Skolhälsovårdare Eva Norrgård, 040 545 0337 må och fre kl. 8-16

 • Kristiinanseudun yläaste ja lukio
 • Härkmeri skola

Skolhälsovårdare Lina Ellfolk, 040 121 7555 må-fre kl. 8-16

 • Kristinestads skola
 • Kantakaupungin koulu
 • Kristinestads högstadium och gymnasium

Skolläkare Charlotte Grönvik arbetar inom skolhälsovården en dag per vecka. Tider ges via skolhälsovårdaren.

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår

 • att utföra hälsoundersökningar, vilka bl.a omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling,
 • hållning, syn- och hörsel
 • att stöda psykisk utveckling
 • att handleda till hälsosamma levnadsvanor
 • att följa upp och ge vaccinationer
 • att ge preventivmedelsrådgivning
 • att följa upp och stöda elever med hälsorisker
 • att samarbeta med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och övrig elevvårdspersonal
 • att bedöma skolans fysiska, psykiska och sociala miljö
 • sjukvårdsmottagning