Bottenhavets Hälsa Ab är ursprungligen ett samföretag mellan Pihlajalinna och staden Kristinestad, grundat 2021. 1.1.2023 är Bottenhavets Hälsa Ab ett samföretag mellan Pihlajalinna-koncernen och Österbottens välfärdsområde. Avtalsperioden är giltig fram till 2040.