Laboratoriet och röntgen

Vasa sjukvårdsdistrikts röntgenverksamhet i Kristinestad är öppen varje vardag.

Laboratoriet

Utan tidsbokning - jourkunder, hämtning av provtagningsutrustning och återlämning av prover.

Tiden kan beställas mån−fre kl. 7−15 på tel. 06 213 1626. Ni kan även boka via [internet]. Välja Fimlab Boka tid - Österbotten - Kristinestad, Bottenhavets sjukhus laboratorium.

Fimlab - Aktuella frågor

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt till Kristinestads enheten på tel. 06 213 2797 vardagar kl. 9-14.

Undersökningsresultat

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12-15 tel. 06 218 6013. Du kan också kontrollera svaren via Mina Kanta-sidor. Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- eller läkarmottagningen.