Laboratoriet och röntgen

Vasa sjukhusdistrikt ansvarar för laboratorie- och röntgentjänster.

Laboratoriet

Endast med tidsbeställning till laboratoriet. Tiden kan beställas mån−fre kl. 7−15 på tel. 06 213 1626. Ni kan även boka via internet. Välja Bottenhavets laboratorium.

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt till Kristinestads enheten på tel. 06 2218 630 vardagar kl. 12-15.

Undersökningsresultat

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12-15 tel. 06 2218 630. Du kan också kontrollera svaren via Mina Kanta-sidor. Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- eller läkarmottagningen.