Fysioterapins ändamål är att främja och upprätthålla arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att vårda och förebygga problem i stöd- och rörelseorganen.

Öppet:
Måndag–torsdag kl. 8–16
Fredag kl. 8–14.15

Hjälpmedelsutlåning vardagar kl. 8–9 eller genom tidsbeställning.

Telefontid vardagar kl. 8.00–9.00
Tel. (06) 221 8471, +358 406755062

Besöksavgiften är 12,80€

För ett uteblivet besök som ej annullerats dagen innan debiteras 56,70€ (Social- och hälsovårdens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2024/Österbottens välfärdsområde)

Serviceansvarig ft. Robert Sundén

Direktmottagning vid besvär i stöd- och rörelseorganet

Fysioterapeutens direktmottagning innebär att en person med smärtbesvär i nacke, axel, ländrygg, höft, knä eller fotled/fot hänvisas direkt till fysioterapeut istället för läkare. Fysioterapeuten undersöker, ger vård och handleder i självvård. Uppföljning sker enligt behov. Vid behov hänvisas patienten till privat fysioterapi.

Du kontaktar vårdbedömningen (jouren, tel 06 221 8600) som normalt. Om vårdbedömningen anser att du är en lämplig patient till fysioterapin, får du en tid bokad direkt.

Före fysioterapibesöket skall du fylla i en förhandsinformationsblankett. Denna kan du antingen printa ut själv och fylla i hemma, eller dyka upp 15 min. tidigare och fylla i den på fysioterapin.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedelslåningen är en del av Vasa centralsjukhus´ regionala hjälpmedelscentral. Som kortvarigt lån på 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Långtidslån görs enligt behovsprövning. Om det är frågan om individuella medicinska rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen. Mjuka stöd för tillfälligt bruk (knästöd, handledsstöd, tennisarmbågsstöd) är inte medicinsk rehabiliterings hjälpmedel. Dessa skaffar klienten själv. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri.

Poliklinisk fysioterapi

Fysioterapi ges individuellt 2-5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare eller från specialläkare, om man remmitterats dit via vård- och omsorgscentralen.

Fysioterapin innehåller fysioterapeutisk undersökning, rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelsebehandlingar och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgiften är 12,80 €/besök.

Remissfri fysioterapi

Kommuninvånare kan också reservera ett konsultationsbesök till fysioterapin, sk. remissfri fysioterapi. Det kan tex. vara fråga om ett lindrigare besvär som varat en längre tid, eller ett lindrigare besvär som man upprepningsvis besväras av. Kontakta fysioterapin direkt vardagar, tel. 062218471, mellan 8.00-9.00. På basen av samtalet bedöms om du är lämplig för remissfri fysioterapi.

Remissfria fysioterapin omfattar 1-3 besök, och innehåller inte behandlingar eller annan vård, utan på basen av en fysioterapeutisk undersökning erhåller du självvårdsråd. Vid behov hänvisas du vidare.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering är en helhetsmässig rehabilitering som sker hemma hos klienten. Målet är att stöda och/eller förbättra funktionsförmågan så, att klienten klarar sig hemma så länge som möjligt. Initiativet till hemrehabilitering kan komma från hemvården, anhöriga, klienten själv eller tex. läkare. Fysioterapeuten testar funktionsförmågan, bedömmer hjälpmedelsbehovet och rehabiliterar enligt behov. Fysioterapeuten jobbar i nära sammarbete med hemvården. Hemrehabiliteringen är avgiftsfri.

Hemrehabiliteringens fysioterapeut: 0400 861665