Utdelning av vårdmaterial

Beställning av vårdmaterial: Telefontid onsdagar 9–11

Tel: 040 359 4082

E-post: vardmaterial.narpes@ovph.fi

Materialet kan hämtas från Familjecentret ”BESTÄLLT MATERIAL” skåpet enligt överenskommelse.

Familjecentret Lappfjärdsvägen 10 64100 Kristinestad