Dataskyddspraxis

Dataskyddspraxisen hos Bottenhavets Hälsa hittar du på den personuppgiftsansvariges, Österbottens välfärdsområde, webbplats.