Öppethållningstider och tidsbeställning

Tandläkarmottagningen i Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad

Tidsbeställning kl. 7−10 tel. 06 218 6011

Öppet
må−to kl. 7−15
fre kl. 7−13

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd är stängd tillfälligt. Kristinestads tandläkarmottanginen håller öppet och ger service åt alla kunder.

Hemvägen 2, Lappfjärd

Jourtider för tandvården

Vardagsjour

Akutmottagning vidvärk med tidsbokning i Kristinestad.

Tandläkarmottagningen i Kristinestad
må−fre kl. 7−9
tel. 06 218 6011
Tidsbokning före kl. 9 per telefon

Jour under söckenhelger och veckoslut

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2−4). Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren. Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst som används inom flera sjukvårdsdistrikt.

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag. Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16−21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30−21. Kontakt till Vasa centralsjukhus tel. 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon och ringer vid behov till tandläkare.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tel. 02 313 8800.

Specialbehandling

Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering.

Avgifter som uppbärs inom tandvården

För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person i besöksavgift 13,30 euro per besök. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 19,40 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 10,30 euro. Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 51,50 euro för personer som fyllt 15 år.