Öppethållningstider och tidsbeställning

Tandläkarmottagningen i Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad

Tidsbeställning må-to kl. 7−16, fre kl. 7-15 tel. 06 218 6011

Öppet
må−to kl. 7−16
fre kl. 7−15

Jourtider för tandvården

Vardagsjour

Akutmottagning vidvärk med tidsbokning i Kristinestad.

Tandläkarmottagningen i Kristinestad
må−fre kl. 7−9
tel. 06 218 6011
Tidsbokning före kl. 9 per telefon

Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid av Vasa centralsjukhus samjour på vardagskvällar kl. 16-21, söckenhelger och veckoslut kl. 8-21.

Utanför tjänstetid ska man alltid ringa det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen 116 117 innan man åker till mun- och tandvårdsjouren.

Besöksaddress Y0/Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tel. 02 313 8800.

Specialbehandling

Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering.

Avgifter som uppbärs inom tandvården

För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person i besöksavgift 14,60 euro per besök.

För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i besöksavgift 21,50 euro per besök.

Besöksavgift hos munhygienist 11,30 euro.

Förutom besökavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen.

För en bokad tid som inte används och inte avbokats faktureras 56,70 euro för personer som fyllt 18 år.