Vanliga frågor

1. Vad betyder det att byta hälsostation?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att välja vilken hälsostation som ska ha ansvaret för din vård. Du kan byta hälsostation på hemorten eller välja en hälsostation på en helt annan ort om du vill. Valet av hälsostation kan på en gång hänföra sig till endast en hälsostation.

2. Hur ofta kan jag byta hälsostation?

När du byter hälsostation förbinder du dig för ett år. Du kan byta hälsostation när det har gått minst ett år sedan föregående byte.

3. Hur byter jag hälsostation?

Byte av hälsostation förutsätter att du gör en skriftlig anmälan till både din nuvarande och blivande hälsostation. Kom ihåg att bytet av hälsostation är personligt och att byte av hälsostation ska göras för varje familjemedlem separat.

4. Hur snart kan jag börja använda tjänsterna på den nya hälsostation jag valt?

Vårdansvaret överförs till den hälsostation du valt senast inom tre veckor efter att anmälan har mottagits.