Valfriheten baseras på lag

Finländarnas rätt att välja vårdplats inom den offentliga hälsovården utökades år 2014. Man kan fritt välja vårdplats på vilken som helst hälsovårdscentral eller vilket som helst sjukhus. Valfriheten gäller endast icke-brådskande vård. Vid akuta sjukdomsfall som kräver brådskande vård får var och en, oavsett hemort, vård på närmaste vårdenhet som har kapacitet att vårda kunden.

När den läkare som vårdar kunden har fattat beslut om fortsatta undersökningar eller vård, kan kunden tillsammans med läkaren välja det sjukhus där vården ska ges. Remissen behöver inte komma från den offentliga hälsovården, utan den kan även skrivas ut av en företagshälsoläkare eller en läkare på en privat läkarstation. Läkaren måste se till att det valda sjukhuset besitter den sakkunskap som behövs för vården.

Mer information om valfriheten: