Digital tidsbokning har tagits i bruk i Bottenhavets Hälsa – du kan boka tid hos en sjukskötare på ett flexibelt sätt.

Nu kan du boka tid till skötarmottagningar digitalt, exempelvis för vaccination, öronspolning eller stygnborttagning.

En del bokade tider kan även kontrolleras, flyttas eller annulleras digitalt. I och med att man öppnar endast ett bestämt antal tider på en gång visar systemet inte nödvändigtvis alla lediga tider.

Våra digitala servicekanaler är ett alternativ till vår traditionella service, och vi hoppas att de digitala servicekanalerna ska minska de samtalsköer som vi har ibland. De bekanta telefonnumren är fortfarande alltså i bruk, exempelvis numret till bedömningen av vårdbehovet.

Medborgarnas hälsovårdstjänst