Tid till coronavaccinering bokas via rådgivningens tidsbokning

Alla 16 år fyllda (2005 eller tidigare födda) kan boka tid till coronavaccinering genom att ringa numret 06 2218480 från måndagar till fredagar kl. 8:30–9:30.

Coronavaccin erbjuds till alla som fyllt 16 år (2005 eller tidigare födda) och till de 12-15-åringar som hör till riskgrupperna. Riskgrupperna förklaras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och närmare information hittas på THL:s webbsidor. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Till alla som är under 65 år ges Pfizers vaccin.

Vaccineringarna utförs på rådgivningen i Kristinestad, Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10.