Öppettiderna för vår brådskande läkarmottagning kommer att ändras från och med 01.11.2023

Öppettiderna för vår brådskande läkarmottagning kommer att ändras från och med 01.11.2023. Denna ändring grundar sig på de beslut som fattats i samband med planeringen av det fysiska servicenätet i Österbottens välfärdsområde och som ingår i det regionala framtids- och anpassningsprogrammet.

I framtiden kommer öppettiderna att vara måndag 8−18, tisdag−torsdag 8−16, fredag 8−18, lördag stängt, söndag 10−16

Övriga tider samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.