Obs! Våra följande telefonnummer kommer att ändras.

Obs!

Våra följande telefonnummer kommer att ändras. Förändringen är en del av den regionala integrationen i Österbottens välfärdsområde. De gamla numren går ut i början av juni. De nya numren fungerar redan, du kan se de nya numren nedan.

Rehabiliteringsavdelning, kansli 062186010

Tidsbeställning, Tandvården 062186011

Tidsbeställning, Rådgivning 062186012

Tidsbeställning, Hälsovårdscentralen 062186013

Fax lakarmottagning 062186015

Fax rehabavdelning 062186016

Växel, Hälsovårdscentralen 062186018

Vårdbedömning 062186019