Lediga jobb

Bottenhavets Hälsa är Pihlajalinnas och Kristinestads samföretag. Bottenhavets Hälsa fokuserar på att producera klientorienterad, effektiv och kostnadseffektiv service genom att använda både beprövade verksamhetssätt och helt nya innovationer. Våra värden är etik, fördomsfrihet och energisk verksamhet. Vi betalar alla våra skatter till Finland.

I Pihlajalinnas gemensamma personalförmåner ingår bland annat en omfattande företagshälsovård, tjänster vid Pihlajalinnas tandkliniker för hundra euro per år, fritidsolycksfallsförsäkring samt en motions- och kulturförmån på 200 euro med ePassi. Arbetsgivaren har ett uppriktigt intresse för sina anställdas välbefinnande och erbjuder olika evenemang och utbildningar angående både arbetet och fritiden.

Sjukskötare till rehabiliteringsavdelningen

Vi söker en sjukskötare i visstidsanställning fram till 31.8.2021 till rehabiliteringsavdelningen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 klientplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar klienterna på ett rehabiliterande arbetssätt och med respekt för klienternas självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vår verksamhet och vara stolta över den.

Sjukskötaren ansvarar för klienternas helhetsmässiga vårdarbete, läkemedelsbehandlingen samt samarbetet med läkaren. I uppgifterna ingår planering, utvärdering och uppföljning av klienternas vård, deltagande i vård- och serviceuppgifterna samt en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Sjukskötaren handleder och stöder närvårdarna och samarbetar med anhörig- och intressentgrupperna.

Arbetsgemenskapen är tvåspråkig. Vi förutsätter tillräckliga språkkunskaper, sjukskötarexamen och vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Arbetsuppgifterna förutsätter hygienpass och LOVE-tillstånd för läkemedelsbehandling. En ikraftvarande första hjälpen-utbildning anses som meriterande.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Goda kundbetjäningsfärdigheter
 • Goda samarbets- och arbetsgemenskapsfärdigheter
 • Flexibilitet och positiv inställning till utveckling
 • Självständigt och aktivt arbetssätt
 • Kunskaper om äldreomsorgen, geriatri och minnessjukdomar

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Eeva-Liisa Vainioranta, tfn 040 8342531, eeva-liisa.vainioranta@pihlajalinna.fi

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.

Munhygienist

Vi söker en munhygienist i tillsvidare arbetsförhållande till vård- och omsorgscentralen i Kristinestad.

Till vårt mångprofessionella team söker vi nu en kunnig och motiverad munhygienist som värdesätter högt den bästa möjliga serviceupplevelsen för klienten, arbetets kvalitet och kontinuerlig kompetensutveckling.

I munhygienistens uppgifter ingår vård av klientens mun- och tandsjukdomar, förbättring av klientens munhälsotillstånd samt förebyggande arbete som främjar klientens välbefinnande och deltagande i utvecklingsarbete. Vi förutsätter behörighet som munhygienist (YHS eller motsvarande tidigare examen), tillräckliga språkkunskaper för arbete i en tvåspråkig arbetsgemenskap och vaccinationsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi beaktar också munhygienister och tandvårdare som nu utexamineras.

Följande faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Positiv inställning till kundbetjäning
 • Flexibelt, självständigt och utvecklingspositivt arbetssätt
 • Förmåga att samarbeta med olika yrkesmänniskor inom hälso- och sjukvården samt övriga nätverk
 • Goda samarbets- och arbetslivsfärdigheter

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften: VD Heli Silomäki, tfn 050 3701778 eller ledande tandläkare Raija Stedt-Ivars, tfn 0405562983.

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.

Fysioterapeut

Fysioterapeut till fysioterapiavdelningen/hemrehabiliteringen.

Vi söker en fysioterapeut till ett arbetsförhållande som är tillsvidare i kraft till fysioterapiavdelningen vid Bottenhavets hälsa.

Till din uppgifter hör hemrehabilitering i sammarbete med hemvårdspersonalen samt att fungera som hjälpmedelsansvarig på fysioterapiavdelningen. Hos oss är du en del av en liten, stödjande och trevlig arbetsgemenskap. Förutom interna skolningar har du också möjlighet att delta i skolningar på annat håll. Erfarenhet och tilläggsutbildningar räknas till fördel. Arbetsgemenskapen är tvåspråkig .

Vi förutsätter en fysioterapeutexamen samt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Jobbet kräver att du har körkort och egen bil till förgfogande.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Goda kundbetjäningsfärdigheter
 • Goda samarbets- och arbetsgemenskapsfärdigheter
 • Flexibilitet och positiv inställning till utveckling
 • Självständigt och aktivt arbetssätt
 • Kunskaper om äldreomsorgen, geriatri och minnessjukdomar

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften. Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Robert Sunden, tfn 040 6755027, robert.sunden@pihlajalinna.fi

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.

Avdelningssekreteraren till mottagningen

Vi söker en sommarvikarie för avdelningssekreteraren till mottagningen vid Kristinestads hälsovårdscentral.

Vi söker en sommarvikarie för avdelningssekreteraren till mottagningen vid Kristinestads hälsovårdscentral. Kom med i vårt energiska team för att sköta ett intressant och mångsidigt kundservicearbete. Vi erbjuder brådskande och icke-brådskande mottagningstjänster av läkare och sjukskötare inom öppenvården. Våra verksamhetsprinciper är kundinriktad service, mångprofessionalitet och patientsäkerhet. Vi vill utveckla vårt arbete kontinuerligt och eftersträvar att svara på aktuella krav bland annat genom att öka tillgången till digitala tjänster. Avdelningssekreteraren arbetar vid mottagningens infopunkt. Arbetet är mångsidigt och utmanande. I uppgifterna ingår bland annat kundbetjäning, renskrivning av dikteringar och arkivering.

Vi förutsätter tvåspråkighet, handelsutbildning och kännedom om informationssystem Kunskaper om patientdatasystemet anses meriterande.

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften. Mer information ges av serviceansvariga Tuula Kultalahti tfn 040 180 2030.

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.