Lediga jobb

Bottenhavets Hälsa är Pihlajalinnas och Kristinestads samföretag. Bottenhavets Hälsa fokuserar på att producera klientorienterad, effektiv och kostnadseffektiv service genom att använda både beprövade verksamhetssätt och helt nya innovationer. Våra värden är etik, fördomsfrihet och energisk verksamhet. Vi betalar alla våra skatter till Finland.

I Pihlajalinnas gemensamma personalförmåner ingår bland annat en omfattande företagshälsovård, tjänster vid Pihlajalinnas tandkliniker för hundra euro per år, fritidsolycksfallsförsäkring samt en motions- och kulturförmån på 200 euro med ePassi. Arbetsgivaren har ett uppriktigt intresse för sina anställdas välbefinnande och erbjuder olika evenemang och utbildningar angående både arbetet och fritiden.

Serviceansvariga till rehabiliteringsavdelningen

Bottenhavets Hälsa söker en serviceansvarig i tillsvidare anställningsförhållande till rehabiliteringsavdelningen vid Kristinestads hälsostation.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 kundplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar kunderna på ett rehabiliterande arbetssätt med respekt för deras självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vårt arbete och vara stolta över det.

Som serviceansvarig har du till uppgift att leda och organisera den dagliga serviceverksamheten och personalen, säkerställa de anställdas kunskaper och allokera resurserna. I arbetet ingår också praktiskt arbete. Dessutom deltar du i stor utsträckning i utvecklingen av din enhet, budgeteringen samt i uppföljningen av kostnaderna och effekterna.

Den vi söker ska ha ska ha praktiska kunskaper inom geriatri och har intresse av att utveckla framtida hälso- och sjukvårdstjänster och verksamhetsmodeller i samarbete med personalen, ledningen och samarbetsparterna. Du har tillräckliga språkkunskaper för att fungera som förman för den tvåspråkiga arbetsgemenskapen.

Vi förutsätter sjukskötarexamen (YH) eller motsvarande examen på institutionsnivå), registrering i Valviras register över yrkespersoner samt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Erfarenhet av och kunskaper inom förmansarbete anses som fördel.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Genuint intresse för att utveckla rehabiliteringsavdelningens verksamhet
 • Ett glatt och energiskt arbetssätt
 • Ett starkt lösningsinriktat verksamhetssätt och förmåga att leda med eget exempel
 • Goda teamarbets- och arbetslivsfärdigheter

Vi erbjuder:

 • Ett intressant och viktigt arbete samt god introduktion i uppgifterna
 • Självständigt arbete i en kunnig, sporrande och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap
 • Möjlighet att utveckla och skapa nya verksamhetsmodeller
 • Moderna arbetsredskap och -metoder
 • Goda personalförmåner, bl.a. omfattande företagshälsovårdstjänster, täckande fritidsolycksfallsförsäkring samt konditions- och kulturpass
 • Pihlajalinnas anställda är också berättigade till att motionera till ett förmånligare pris på Forever-träningslokaler.

Sök här.

Närvårdare till rehabiliteringsavdelningen

Bottenhavets Hälsa söker en närvårdare i treskiftsarbete i tillsvidare arbetsavtalsförhållande till rehabiliteringsavdelningen vid Kristinestads hälsostation.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 kundplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar kunderna på ett rehabiliterande arbetssätt med respekt för deras självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vårt arbete och vara stolta över det.

Som närvårdare deltar du bl.a. i den grundläggande vården, läkemedelsbehandlingen och dokumenteringen av vårdarbetet. Du har också förmåga att beakta närstående till patienten som en viktig del av vården. Uppgiften förutsätter närvårdarexamen, Love-läkemedelskompetens, giltigt hygienpass och vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Vi är en tvåspråkig arbetsgemenskap.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Genuint intresse för att vårda äldre
 • Erfarenhet av rehabiliterande vårdarbete
 • Energiskt, positivt och serviceinriktat arbetssätt
 • Goda teamarbets- och samarbetsfärdigheter

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt, vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Sök här. Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Eeva-Liisa Vainioranta, tfn 040 8342531, eeva-liisa.vainioranta@pihlajalinna.fi

Sjukskötare till rehabiliteringsavdelningen

Vi söker en sjukskötare i visstidsanställning fram till 31.8.2021 till rehabiliteringsavdelningen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 klientplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar klienterna på ett rehabiliterande arbetssätt och med respekt för klienternas självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vår verksamhet och vara stolta över den.

Sjukskötaren ansvarar för klienternas helhetsmässiga vårdarbete, läkemedelsbehandlingen samt samarbetet med läkaren. I uppgifterna ingår planering, utvärdering och uppföljning av klienternas vård, deltagande i vård- och serviceuppgifterna samt en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Sjukskötaren handleder och stöder närvårdarna och samarbetar med anhörig- och intressentgrupperna.

Arbetsgemenskapen är tvåspråkig. Vi förutsätter tillräckliga språkkunskaper, sjukskötarexamen och vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Arbetsuppgifterna förutsätter hygienpass och LOVE-tillstånd för läkemedelsbehandling. En ikraftvarande första hjälpen-utbildning anses som meriterande.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Goda kundbetjäningsfärdigheter
 • Goda samarbets- och arbetsgemenskapsfärdigheter
 • Flexibilitet och positiv inställning till utveckling
 • Självständigt och aktivt arbetssätt
 • Kunskaper om äldreomsorgen, geriatri och minnessjukdomar

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Eeva-Liisa Vainioranta, tfn 040 8342531, eeva-liisa.vainioranta@pihlajalinna.fi

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.

Fysioterapeut

Fysioterapeut till fysioterapiavdelningen/hemrehabiliteringen.

Vi söker en fysioterapeut till ett arbetsförhållande som är tillsvidare i kraft till fysioterapiavdelningen vid Bottenhavets hälsa.

Till din uppgifter hör hemrehabilitering i sammarbete med hemvårdspersonalen samt att fungera som hjälpmedelsansvarig på fysioterapiavdelningen. Hos oss är du en del av en liten, stödjande och trevlig arbetsgemenskap. Förutom interna skolningar har du också möjlighet att delta i skolningar på annat håll. Erfarenhet och tilläggsutbildningar räknas till fördel. Arbetsgemenskapen är tvåspråkig .

Vi förutsätter en fysioterapeutexamen samt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Jobbet kräver att du har körkort och egen bil till förgfogande.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:

 • Goda kundbetjäningsfärdigheter
 • Goda samarbets- och arbetsgemenskapsfärdigheter
 • Flexibilitet och positiv inställning till utveckling
 • Självständigt och aktivt arbetssätt
 • Kunskaper om äldreomsorgen, geriatri och minnessjukdomar

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften. Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Robert Sunden, tfn 040 6755027, robert.sunden@pihlajalinna.fi

Platsannonsen på TE-tjänsternas webbplats.