Lediga jobb

Bottenhavets Hälsa är Pihlajalinnas och Kristinestads samföretag. Bottenhavets Hälsa fokuserar på att producera klientorienterad, effektiv och kostnadseffektiv service genom att använda både beprövade verksamhetssätt och helt nya innovationer. Våra värden är etik, fördomsfrihet och energisk verksamhet. Vi betalar alla våra skatter till Finland.

I Pihlajalinnas gemensamma personalförmåner ingår bland annat en omfattande företagshälsovård, tjänster vid Pihlajalinnas tandkliniker för hundra euro per år, fritidsolycksfallsförsäkring samt en motions- och kulturförmån på 200 euro med ePassi. Arbetsgivaren har ett uppriktigt intresse för sina anställdas välbefinnande och erbjuder olika evenemang och utbildningar angående både arbetet och fritiden.