Institutet för hälsa- och välfärd (THL) har uppdaterat sina corona-anvisningar

Institutet för hälsa- och välfärd (THL) har uppdaterat sina corona-anvisningar. Förebyggande av och vård av coronavirusrelaterade infektioner likställs med andra luftvägsinfektioner.

Coronaprovtagning

I fortsättningen görs coronaprovtagning endast utifrån en vårdbehovsbedömning som en yrkesperson inom hälso- och sjukvården gjort.

Maskrekommendationen fortsättningsvis i kraft

Besökare och kunder rekommenderas att använda mask om man uppsöker en vårdmottagning och har luftvägssymtom och man riskerar att smitta andra. Följeslagare och besökare som besöker vårdavdelningar som vårdar riskpatienter rekommenderas fortsättningsvis speciellt under pågående epidemier att använda skydd.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19