Patientombudsmannaverksamheten överförs till välfärdsområdet den 1.1.2024

I och med den nya lagen om patientombud övergår patientombudsverksamheten till välfärdsområdet vid årsskiftet. Efter årsskiftet kommer Bottenhavets Hälsa inte att ha en egen patientombudsman.

Patientombudsmännen kommer att kallas för patientombud och socialombudsmännen kommer att kallas för socialombud. Patientombud i välfärdsområdet fungerar också som patientombud för privata serviceproducenter i välfärdsområdet. Patientombuds roll är att ge råd till patienter om hur man lämnar in besvär och andra administrativa frågor. Han samlar också in information om patientkontakter.